Kinder- & Jongerencoaching


Als kindercoach loop ik graag een tijd op met uw kind/jongere. Doormiddel van een kennismakingsgesprek gaan we op zoek naar de hulpvraag. Destebelangrijk vind ik de hulpvraag die u kind/jongere heeft. Deze hulpvraag kan afwijken van de hulpvraag die u als ouder heeft. Ik vind het belangrijk om aan de slag te gaan met de vraag die u kind/jongere heeft. Belangrijk hierin is dat een kind vanuit eigen motivatie meer dingen leert. Wat wil hij/zij graag bereiken. Waar wil hij/zij naar toe. En hoe wil hij/zij dat bereiken. Uit ervaring weet ik dat de hulpvraag die ouders vaak hebben terugkomt in het coachingstraject.

Belangrijke kernwaarden voor mij om veilig in te kunnen werken is vertrouwen, verbinden en veiligheid. Vanuit deze basis werken we samen en gaan op zoek naar antwoorden en oplossingen, die u kind zelf ziet zitten. Belangrijk hierbij is dat u kind/jongere plezier ervaart in wat hij doet.

Er mogen zijn ondanks alles, dankzij alles is in het coachingstraject een belangrijke waarde. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal, visie, oplossing. Als coach mag ik hierin een stuk meelopen en begeleiding bieden.
En als een kind / jongere ervaart dat wat er is ruimte krijgt komt er ook weer ruimte om te zijn. Dan komt er ruimte om te verbinden, te leren en te spelen. Ook onstaat er ruimte voor creativiteit.

Belangrijk vind ik de communicatie met u als ouder/verzorger. Daarom vind ik het belangrijk dat desgewenst het hele systeem wordt meegenomen. Hierbij heb ik het ook over de mentor, docent of intern begeleider van de school. Na overeenstemming met het kind/jongere en ouder kan Dartel & Vrij hier veel in betekenen. Belangrijk hierin is dat het kind/jongere het geleerde kan toepassen in zijn dagelijks leven.

De coachingsessies duren een 45 minuten tot een uur. Het aantal gesprekken kan varieƫren en is afhankelijk van de hulpvraag die er ligt. Hierin zal goede afstemming met u als ouder/verzorger plaatsvinden.