Kinderen in Echtscheiding situatie

Kinderen vragen niet om de scheiding van hun ouders. Juist dan is het belangrijk om hen goed te begeleiden en het verhaal rondom de scheiding een plek te geven. Als kindercoach kom ik in mijn praktijk veel in aanraking met kinderen die te maken hebben met een onstabiele thuis situatie. Kinderen die te maken hebben met een heleboel emoties maar, die hier vaak geen woorden aan weten te geven. Voor een kind met onverwerkte zaken omtrent de scheiding kan stagnatie in de ontwikkeling plaatsvinden. Door samen met het kind maar ook met beide ouders aan de slag te gaan kan bijdragen aan het welbevinden van het kind. Hieronder vindt u een praatplaat die ik ontwikkelde naar aanleiding van de gesprekken die ik voerde met kinderen. Deze praatplaat is leidend voor de thema's die we indirect behandelen met uw kind. Maar, waar ook het hele systeem een plek in krijgt. Door samen te werken, goede afspraken te maken, goed te luisteren, ruimte te geven voor wat er is. Hierin maak ik gebruik van verschillende methoden zoals de KIES methode maar, ook andere tools en methoden die aansluiten bij de situatie en het kind en het systeem.