De afgelopen periode heb ik een aantal kinderen mogen begeleiden in echtscheidingssituatie. Uit ervaring kan ik zeggen hoe effectief de KIES methode is voor kinderen in deze situatie. Aandacht geven aan wat er is, ruimte geven aan het verhaal rondom de scheiding, de emoties die er zijn werkt heel effectief en helend.

Eén van de tools die tijdens het KIES coach traject word in gezet is die van het touw. Emotie is vaak voelbaar in de buik en kan ook echt voelen als of je knopen in je buik voelt. Tijdens de gesprekken maken we ook "echt" knopen in een touw en benoemen we deze knopen. Soms mogen knopen er zelfs na een tijdje uit omdat, er doordat er aandacht is geweest voor wat er zo voelbaar is, minder heftig is. Zo bijzonder om dat mee te maken.

Dartel & Vrij biedt individuele trajecten aan voor kinderen van gescheiden ouders. Met krachtige technieken en materialen ga ik samen met het kind het verhaal van de scheiding door. Hierin is er veel ruimte voor gesprek, gevoel en emotie. Het verhaal van het kind staat hierin centraal. Ook de verlangens, en dromen komen aan bod.

Ook hierin er mogen zijn ondanks alles, dankzij alles. 

KIES staat voor: Kinderen In Echtscheiding situatie. Kinderen willen na de scheiding helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders. Daarom staat KIES ook voor kiezen voor jezelf! Ouders blijven altijd ouders voor hun kinderen! KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld voor en vanout de behoefte van het kind met gescheiden ouders. Kinderen zijn de belangrijkste doelgroep bij KIES, KIES kent verschillende programma's van voorlichting en begeleiding, in verschillende stadia voor kinderen en ouders. 

Gevolgen scheiding: 
KIES besteedt aandacht aan de belangrijkste gevolgen die impact hebben op kinderen en ouders gedurende de scheiding. Bijvoorbeeld.

- verstoorde communicatie
- emotie
- gedrag
- concentratie en leren
- veranderingen
- famiie
- omgangsregeling
- gewijzigde invloed beide ouders
- nieuwe parteners


Ervaring op de volgende gebieden
- KIES coach
- KIES voor mij - Individuele trajecten voor kinderen
- KIES voor het jonge kind - voor jonge kinderen in echtscheidingsituatie